خرید قفل|اطلاعات کلی و تخصصی از آسانسور

خرید قفل

خرید قفل|اطلاعات کلی و تخصصی از آسانسور

 

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

مقدمه

با كمی تامل به تاریخ صنعت و تغییر و تحولات به وجود آمده در علم بشری در طی این سالها و پس از انقلاب صنعتی می بینیم كه بشر همواره از علم به عنوان یك فاكتور بسیار مهم در جهت پاسخگویی به بسیاری از مجهولات دنیای اطراف خود بكار می برد . و همچنین از علم خود در جهت ایجاد راحتی و انجام سریع‌تر امور و در نهایت سرعت بخشیدن به زندگی انسان بهره برده و می برد و در این میان یكی از آن ابزاری كه در سایه تلاش علمی بشر در خدمت انسان به كمك تعلق بشر در آمده صنعت ساخت و طراحی و نصب آسانسور است كه نقش بسزائی در بسیاری از امور زندگی و كمك به انسان دارد . مانند حمل بارهای سنگین و حمل بارهای بیمارستانی و حمل مسافرین در ساختمان بالای 5 طبقه به ویژه آسمان خراش و برج ها و حمل مصالح و بسیاری از كارهایی كه در صورت نبودن آن، انسان می بایستی رنج محنت بسیار متحمل می شد برای انجام آن.

تعریف آسانسور :

آسانسور وسیله ای دائمی برای بالا بردن بین و سطح توقف یا بیشتر است. این وسیله شامل كابین برای حمل مسافرین و یا بار است كه حداقل قسمتی از آن در داخل ریلهای راهنمای صلب كه به صورت عمودی با مورب با زاویه كمتر از درجه نسبت به محور قائم نصب شده حركت می كند .

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

طبقه بندی آسانسورها بر اساس نوع رانش :

1-آسانسور برقی

2-آسانسور هیدرولیكی

3-آسانسور پنوماتیكی

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

ویژگی های آسانسور هیدرولیک :

آسانسورهای هیدرولیک در ظرفیت های مختلف با طول مسیر حركت كم به كار گرفته می شوند و معمولاً در ظرفیت های بالا نسبت به انواع كششی مقرون به صرفه تر می باشند ، حركت نرم و روان و قابلیت تنظیم سرعت ، دقت توقف در تراز طبقه ، شروع و خاتمه حركت بدون شوك از مزایای این نوع آسانسورها می باشد . عدم نیاز به پیش بینی موتورخانه در بالای چاه و امكان قرار دادن آن در فضای دورتری از چاه نیز از مزیتهای این نوع می‌باشد .

سیستم محركه آسانسورهای هیدرولیك می تواند از نوع مستقیم یا غیرمستقیم باشد . در نوع مستقیم جك مستقیماً به یوك كابین متصل می گردد و در نوع غیرمستقیم از طریق حركت سیم بكسل متصل به یوك كابین موجب جابجایی آن می شود در صورتیكه سیستم از نوع مستقیم باشد جك باید دارای شیر اطمینان مخصوص باشد در صورتیكه از نوع غیرمستقیم باشد كابین باید مجهز به سیستم ترمز اضطراری (پاراشوت) و كاورنر باشد .

در صورتیكه بیش از یك جك برای جابجایی كابین بكار رود باید بنحوی به همدیگر مرتبط شوند كه فشار روغن آنها همواره یكسان باشد .

در صورتیكه آسانسور هیدرولیك از نوعی باشد كه نیاز به حفر چاه جهت استقرار جك باشد باید پیش بینی لازم جهت حفر این چاه به عمل آید .

چاه جك (در صورت وجود) باید نسبت به نفوذ آب مقاوم شده و با دقت شاقولی 25 میلی متر در ارتفاع 3 متر اجرا گردد .

ابعاد و نحوه اجرای چاه جك و یا سازه های مختلف اطراف چاه آسانسور (متناسب با نوع جك و سیستم حركت كابین) باید از شركتهای معتبر آسانسور اخذ شود .

سایر الزامان مانند محاسبه تعداد ، ظرفیت ، جابجایی كه برای آسانسورهای كششی مقرر شده ، برای آسانسورهای هیدرولیك نیز لازم الاجرا می باشد .

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

آسانسور برقی ممكن است دارای :

الف : رانش كششی (Traction Drive) : كه سیم بكسل را بعلت اصطكاك با شیارهای قلكه كششی كه متصل به گیربكس است به حركت در می آید .

ب : رانش مثبت : كه آسانسور توسط زنجیر یا سیم بكسل بعلل دیگری غیر از اصطكاك بحركت در می آید .

پ : رانس با موتور مغناطیسی خطی (LSM) : كه نیروی محرك به توسط كویلهائی كه بطور خطی آرایش داده شده اند بطور مستقیم یا غیرمستقیم به كابین یا ورزنه تعادل اعمال شود .

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

قطعات اصلی آسانسورهای الكتریكی عبارتند از :

الف)وسایل تعلیق كاری كابین وزنه تعادل كه می تواند سیم بكسل فولادی و یا زنجیر باشد .

ب)وسیله رانش كه محرك آسانسور است و شامل :

– موتور الكتریكی

– گیربكس

– ترمز

– فلكه كششی و یا دنده زنجیر

– شاسی ماشین – كوپلینگها، محورها ، یاتاقانها

پ)كابین كه مسافرین و یا بار را حمل می كند، شامل یوك ، كه چهار چوبی فلزی است و كابین از طریق آن به سیستم تعلیق متصل می شود ، كف كابین كه بار را نگهداری می كند و بدنه كابین به كف متصل است .

قطعات دیگرعبارتند از :

– سیستم تعلیق

– راهنماها كه باعث هدایت كابین در مسیر حركت خود می شود .

– سیستم ایمنی

– درب كابین و محرك درب

ت)وزنه تعادل كه برای جبران وزن كابین و قسمتی از ظرفیت بكار می رود .

ث) چاه آسانسور (Hoist Way)

این فضا قسمتی یا تماماً پوشیده است و از كف چاله تا سقف (كف موتورخانه) ادامه دارد در این فضا كابین و وزنه تعادل حركت می كنند و شامل ریلهای راهنما برای كابین و وزنه تعادل و درهای طبقات و ضربه گیر در كف چاه می باشد .

ج)سیستم ایمنی

یك وسیله مكانیكی است كه در صورت بروز هر گونه خرابی ، یا شل شدن سیم بكسل (زنجیر تعلیق) وسیله توقف و نگاهداشتن كابین و یا وزنه تعادل در روی ریل راهنما می باشد و اگر سرعت كابین در جهت پائین رفتن از مقدار مشخص شده ای تجاوز كند این مكانیز عمل می نماید ، عملكرد این مكانیزم توسط گاورنر كه معمولاً در موتورخانه است شروع می شود .

چ)ضربه گیرها

كابین یا وزنه از حدود تعیین شده در چاهك گذشته و امكان برخورد با كف چاهك پیش می آید این وسیله از برخورد خشن جلوگیری می نماید . ضربه گیر ممكن است از جنس پلی اورتان ، فنر یا نوع روغنی انتخاب شود كه بستگی به سرعت اسمی داشته و طوری طراحی می شود تا انرژی جنبشی كابین یا وزنه تعادل را جذب كرده (نوع فنری) و یا مستهلك نماید .

ح)تجهیزات الكتریكی

كه شامل امكانات ایمنی و روشنایی نیز می گردد .

خ)سیستم كنترلی

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

روشهای تعلیق و مكانیزم تعادل :

كابین و وزنه های تعادل توسط سیم بكسلهای فولادی ، زنجیرها و یا زنجیرهای ارتباط موازی (نوع گال) معلق نگاهداشته می شوند ، در حال حاضر چون آسانسورهای زنجیری نه چندان متداول نیستند ، در این فصل نوع سیم بكسل فولادی مورد بررسی قرار می گیرد .

سیم بكسلهای آسانسور به بالای یوك كابین متصل می شوند و یا در سیتم سیم بكسل غیر از یك به یك از چندین فلكه هرزگردكه بر روی یوك نصب شده است عبور می كنند ، تعلیق هر سیم بكسل باید مستقل باشد ، حداقل تعداد سیم بكسلهای تعلیق در آمریكا برای آسانسورهای كششی سه عدد و برای آسانسورهای با رانش مثبت دو عدد باید باشد، در حالیكه در انگلستان حداقل تعداد برای هر دو نوع دو عدد می باشد.

یك وسیله اتوماتیك برای تنظیم كشش سیم بكسل تعلیق باید حداقل در یكی از دو انتها وجود داشته باشد . این وسیله با مكانیزم متعادل ساز فشردگی بطور جداگانه معرفی می شود ،‌ چنین وسیله ای شامل یك سوكت گوه ای است كه همراه یك فنر مارپیچ فولادی ، ضربه گیر لاستیكی ، و در ایران به «كابل شو» معروف است . در حالیكه رابطه نیروی محوری به فشردگی در فنر مارپیچ خطی است ، محدوده نیروهای عملی در ضربه گیرهای لاستیكی نیز تقریباً خطی است (تا بیشترین فشردگی مجاز) ، ولی شیب منحنی برای نیروهای بیشتر زیادتر می گردد .

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

انواع اصلی سیم بكسل كه در كشور انگلستان استفاده می شود :

الف: رشته گرد با گام یكسان (9/9/1)19× 6

ب : رشته گرد با گام یكسان(12/6+6F/1)×6

ج : رشته گرد با گام یكسان(9/9/1) 19×8

مثلاً (9/9/1) 19×6 یعنی به معنای شش رشته، 19 عدد تك سیم در هر رشته و 9 تك سیم در لایه خارجی و 9 تك سیم در لایه داخلی و یك تك سیم در وسط ( شاه سیم) رشته می باشد.

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

 عمر، نگهداری و تعویض سیم بگسلهای آسانسور

عملكرد مطلوب سیم بگسلهای آسانسور و عمر آنها بستگی به چندین عامل دارد:

1- فلكه كششی و یا پولی سیم بگسل

الف) قطر دایره گام پولی سیم بگسل

ب) تعداد دفعات و جهت خمش های سیم بگسل

پ) شكل شیار پولی

ت) جنس پولی و خواص فیزیكی آن

در صورتیكه پولی سیم بگسل بیش از یك شیار داشته باشد باید عوامل دیگری را نیز بررسی كرد.

ث) دقت ماشینكاری شیارها بخصوص قطر گام آنها

ج) یكنواخت بودن جنس پولی در منطقه شیارها

1- سیم بگسل آسانسور

الف) ساختار سیم بگسل

ب) جنس سیم ها و خواص فیزیكی آنها

1- ارتفاع مسیر( بالا روی كابین)

2- كشش سیم بگسل، بستگی به زاویه بین محور طولی سیم بگسل و صفحه شعاعی شیار دارد.

3- میزان بار

الف) مقدار مطلق نیروهای كششی درسیم بگسل های آسانسور

ب) اختلاف بین نیروهای كششی در طرف سفت و شل پولی سیم بگسل

پ) اختلاف بین نیروهای كششی در هر سیم بگسل آسانسور( در یك نقطه مشخص)

4- پارامترهای تكنیكی موتور گیربكس و دیگر قطعات آسانسور

الف) میزان شتاب و كاهش سرعت كابین

ب) قابلیت كشش پولی سیم بگسل

پ) سرعت سیم بگسلهای آسانسور

ت) ارتعاش سیم بگسلهای آسانسور

5- روغنكاری سیم بگسلهای آسانسور

6- انبار كردن، نگهداری و نصب سیم بگسلهای آسانسور

7- محیط عملكرد و نگهداری

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

عوامل موثر در نوع سیال روغنكاری:

1ـ اندازه و ساختار سیم بگسل

2ـ نوع وسائلی كه سیم بگسل بر روی آنها كار می كند.

3ـ شرایط محیط كاری

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

موتور و گیربكس بالابر:

موتور و كاهنده های بدون چرخ دنده معمولاً برای سرعت های بیشتر از 2.5m/s استفاده می شوند در حالیكه برای سرعت های كمتر، از گیربكس های دارای چرخ دنده استفاده می شود. قبلاً از گیربكس با چرخ دنده های ساده استفاده می شد ولی با پیشرفت روش های طراحی و تولید، چرخ دنده های حلزونی یك استاندارد قابل قبول مورد استفاده در گیربكس آسانسورها شد. اخیراً سازندگان با سابقه آسانسور مانند آسانسور اوتیس و میتسوبیشی الكتریك، موتورگیربكس هائی برای سرعت تا 5 m/s با استفاده از چرخ دنده های مارپیچ با راندمان بالا و با دو مرحله كاهش ساخته شده اند. موتور گیربكس شامل موتور سه فاز A.C و تغییر سرعت از طریق تغییر فركانس صورت می گیرد. درهر حال چرخ دنده های مارپیچ برای سرعت های بیشتر از 2.5m/s مصرف می شوند و برای سرعت های پایین تر ازهمان چرخ دنده های حلزونی استفاده می شود.

چرخ دنده های حلزونی گاهی اوقات هراه با تسمه و یا با یك جفت چرخ دنده ساده اضافه استفاده می شود( آسانسور های كاربرد سنگین) موتور گیربكس با محرك غیر مستقیم كه از تسمه 7 و یا تسمه دندانه دار استفاده می شود باید حداقل 3 تسمه موازی بصورت یك مجموعه داشته باشد حداقل ضریب اطمینان برای مقاومت در مقابل پاره شدن تسمه 10 می باشد چون بجز چرخ دنده حلزونی انواع دیگر چرخ دنده بندرت استفاده می شود نوع حلزونی را در این فصل بررسی می كنیم.

استفاده از كاهنده های حلزونی دارای مزایای زیر است:

الف) با نسبت كاهش سرعت و قدرت منتقل شده نسبت به انواع دیگر جعبه دنده ها دارای ابعاد كوچكتر و فشرده تر می باشد.

ب) قطعات متحرك كمتری نسبت به جعبه دنده های دیگر دارد كه در نتیجه باعث تعمیر و نگهداری آسانتری می شود.

پ) عمل لغزش در چرخ دنده های حلزونی باعث عملكرد بدون صدای آنها است.

ت) دارای مقاومت بالا در مقابل ضربه می باشد.

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل
کابین آسانسور

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل
شستی آسانسور

برخی از انواع موتور و گیربكس:

1ـ موتور وگیربكسtitan 2 ساخت شركت (titan macin corp USA)

2ـ موتور و گیربكس بالابر نوع MR14 ( شركت Kone )

3ـ موتور و گیربكس بالابر نوع MR26 ( شركت KONE )

4ـ موتور و گیربكسMB94 (Alberto sassi )

5ـ موتور و گیربكس (Elecome)

6ـ موتور و گیربكس و چرخ حلزون ( شركت بالابر اوتیس)

7ـ موتور و گیربكس( شركت Shinler )

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

ترمزها

انواع ترمزها

در صورت قطع برق یا قطع برق سیستم كنترل، سیستم ترمز آسانسور باید به طور اتوماتیك عمل كند، لذا، از ترمزهای اصطكاكی الكترومغناطیسی استفاده می شود. اگر كابین با 125% بار نامی خود در سرعت های معمول خود حركت كند، ترمزها باید قادر به توقف كامل سیستم باشند و بلافاصله سیستم را در حالت ساكن نگهدارند. شتاب منفی این حالت نباید بیشتر از آنچه در اثر عملكرد سیستم مكانیزم ایمنی بالابر و یا توقف كابین در اثر برخورد با ضربه گیرها بوجود می آید باشد. ترمز معمولاً در روی محور سرعت زیاد نصب می شود( محور ترمز) زیرا در روی این محور گشتاور لازم برای ترمز نسبتاً كم است، البته مشروط بر اینكه دور توسط وسائل مكانیكی مستقیم به محور چرخ رانش( سیلندر دنده زنجیر) متصل شده باشد. با ماشین هائی كه بطریق غیر مستقیم متصل هستند و از تسمه با مقطع7 و تسمه های دندانه دار و یا زنجیر استفاده می كنند. ترمز باید در روی محور چرخ رانش باشد تا اگر تسمه و یا زنجیر عمل نكرد ترمز عمل كرده باشد.

ترمز باید توسط فنرهای فشاری و یا نیروی وزن عمل كند. ترمز توسط الكترومغناطیس و یا الكتروهیدرولیك باید باز شود. اگر جریان برق قطع شود باید حداقل دو وسیله مستقل الكتریكی كنترل كننده داشته باشد. در صورت قطع جریان برق، ترمز باید بلافاصله عمل نماید. هنگامیكه موتور گیربكس با یك وسیله دستی اضطراری مجهز باشد ترمز باید طوری طراحی شده باشد كه توسط دست بتوان آن را باز كرد وبا فشار دائمی توسط نفر این ترمز باز بماند.

معمول ترین نوع ترمز آسانسور نوع الكترومغناطیس است كه كفشك های ترمز با یك لایه مجهز شده توسط فنر فشرده می شود و دارای مغناطیس نیز می باشد. باز شدن ترمز توسط جریان برق در سولونوئید اتفاق می افتد و اگر جریان قطع شود كفشك ترمز دوباره سیلندر را بعلت فشار فنر در بر می گیرند و كوپل ترمز را اعمال می كنند.

ترمزهای آسانسور معمولاً از نوع گیرش خارجی است، كه از دو كفشك تشكیل شده ولی بندرت از نوع باز شونده داخل در ماشین های بدون چرخ دنده با ابعاد بزرگ نیز استفاده می شود. ترمز از نوع تسمه ای در رابطه با آسانسورها مجاز نیست و نوع ترمز دیسكی نیز كمیاب می باشد.

كفشكهای ترمز ممكن است از نوع ثابت در روی بازوهای عمل كننده و یا لولا شده با حالت خود تنظیم باشد. ترمزهای با طراحی نوع اول ساده هستند، ولی تنظیم دقیق و بازدید مرتب نیاز دارند تا مطمئن شویم كه فشار در منطقه تماس بین كفشك و سیلندر بطور یكنواخت وجود دارد تا از سایش غیر یكنواخت در روی پوشش ترمز جلوگیری شود. برای ترمز با طراحی نوع دوم این مسئله ساده تر است ولی ساختمان آن پیچیده تر می باشد. وسائل فنر اصطكاك باید در روی كفشك ها باشد از تماس ناخواسته در ته ترمز با سیلندر جلوگیری گردد. مگنت را می توان در روی یك بازو نصب كرد تا نیروی افقی برای باز كردن ترمز اعمال كند یا در وضعیت عمودی نصب شود و از طریق بازوها بر روی مكانیزم اعمال نیرو كند.

كفشك ها با پوششی از مواد با ضریب اصطكاك بالا تشكیل شده كه باید به خوبی بر روی كفشك قرار گرفته باشد معمولاً از طریق پرچ هائی كه به داخل رفته باشد و از مس یا برنز باشد وصل می شود. این پوشش از جنس آزبست نباید باشد.

ابعاد باید به اندازه كافی باشد كه باعث كاهش فشار مخصوص و كمتر شدن سایش شود. هرچند كه ضریب اصطكاك پوشش ترمز اگر زیاد باشد خوب است ولی زیاد از حد بودن آن باعث می شود كه توقف نهائی همراه با تكان شدید باشد، این پدیده را می توان با استفاده از فلز روی(zn) در پوشش روی كفشك های ترمز از بین برد زیرا روی به عنوان یك روغنكاری كننده خشك دائمی عمل می كند و باعث كم شدن كشیدگی ترمز می شود. پین های اتصال پوشش برنزی برای كفشك های كوچك استفاده می شود و گریس كاری می شود تا برای روغنكاری دراز مدت آماده باشد درحالیكه این پین ها از جنس فولادی در یاتاقانهای برنزی برای انواع بزرگتر می باشد.

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

وزنه تعادل

وزنه تعادل درآسانسورهای كششی و زنجیری برای تعادل جرم كابین و در صدی از وزن بار یا مسافر بكار می رود. این درصد معمولاً بین 45 تا 50 می باشد. اگر آسانسور برای ساختمان با ارتفاع زیاد باشد برای بالانس ایده ال باید جرم كابل فرمان (نه) را نیز در معادله بحساب آورد.

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

هدایت كابین و وزنه تعادل

7-1 شكل – جنس و اتصال ریلهای راهنما

دیواره كوب ریلهای راهنما

استفاده از ریل راهنما بعلل زیر است:

19 برای هدایت كابین و وزنه تعادل در حركت عمودی و حداقل كرد حركات افقی.

2) جلوگیری از نوسانات كابین بعلت نیروهای خارج از مركز

3)توقف و نگهداشتن كابین در هنگام عملكرد مكانیزم ایمنی

كابین و وزنه تعادل در حركت خود باید توسط حداقل دو ریل راهنمای فولادی صلب هدایت شوند- این دو از فولاد ساختمانی دارای تنش كششی بیشتر از 370 N/mm2 و كمتر از 520 N/mm2 ساخته شده اند.

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

سیستم ترمز ایمنی( سیستم پاراشوت):

سیستم مكانیكی كه ترجیحاً در قسمت زیرین یا بالای چهارچوب( یوك) كابین یا وزنه تعادل( در صورت لزوم) قرار میگیرد و در مواقع اضطراری با افزایش غیر عادی سرعت، فعال شده و سبب توقف كابین یا وزنه تعادل بوسیله قفل شدن كابین با وزنه تعادل به ریلها می شود. ترمزهای ایمنی به سه دسته تقسیم می شوند: آنی یا لحظه ای برای سرعتهای تا 63/0 متر بر ثانیه – آنی با ضربه گیر برای سرعتهای تا 1 متر بر ثانیه و تدریجی برای سرعتهای بیشتر یا مساوی 1 متر بر ثانیه.

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

انواع گاورنر:

1ـ گاورنر گریز از مركز نوع محور افقی ( شركت اوتیس)

2ـ گاورنر نوع پاندولی

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

سیستم ایمنی آنی( لحظه ای)

سیستم ایمنی آنی بر سه نوع است:

1- سیستم های ایمنی نوع گوه ای لحظه ای(wedge type) كه درسالهای گذشته خیلی طرفدار داشتند.

ولی اخیراً نوع بادامكی( خارج از مركز (Eccentric cam) جایگزین آن شده است. در هر حال، اصول كاركرد با سیستم ایمنی قابل انعطاف ریل گیر تامین شده است. ( شكل 8-9 ملاحظه شود)

فك های گوه ای شكل در داخل یك قطعه چدنی هرمی شكل كه به پائین ترین عضو یوك كابین وصل است جا زده می شوند دو فك روی هر ریل راهنما عمل می كنند. آنها بوسیله یك سیستمی از میله ها و اتصالات به سیم بكسل گاورنر وصل می شوند. اگر سیم بكسل گاورنر بوسیله عكس العمل گاورنر متوقف شود حركت نسبی كابین به سیم بكسل سبب می شود تا میله های سیستم ایمنی در جهت بالا حركت كنند و فكهای مرتبط با آن با ریلهای راهنما درگیر می شوند. به محض تماس فكها با ریل راهنما عمل گوه ای صورت گرفته و ادامه فعالیت سیستم ایمنی بستگی به مكانیزم عمل كننده ندارد.

2- سیستم ایمنی نوع « بادامكی خارج از مركز» معمولاً شامل دو بادامك فولادی آبدیده است كه آجدار شده و شكل خارج ازمركزی نسبت به هر دو ریل دارند. در این نوع دو شفت بادامكی با رابط استفاده می شوند كه به هم دیگر ارتباط داشته و در جهت مخالف هم، وقتی كه سیستم ایمنی عمل نماید،گردش می كنند.

3- سیستم ایمنی نوع غلطكی( شكل 8-7) معمولاً در آسانسورهای باری با ظرفیت زیاد و سرعت كم به كار گرفته می شوند.

ضربه گیر (بافر): وسیله ای ارتجاعی است كه برای جلوگیری از اصابت كنترل نشده كابین و یا وزنه تعادل به كف چاهك بكار می رود و طوری طراحی و انتخاب می شود كه قسمتی از انرژی جنبشی كابین را مستهلك كند. ضربه گیر لاستیكی تا سرعت 1 متر بر ثانیه، ضربه گیر فنر حلقوی تا سرعت 6/1 متر بر ثانیه و ضربه گیر هیدرولیك برای هر ساعتی قابل استفاده است ( شكل 15-2-1-3). باید توجه داشت كه ضربه گیر برای متوقف كردن كابین در سقوط آزاد طراحی نشده است.

یوك كابین: قاب نگهدارنده ای است كه كف كابین، ترمزهای ایمنی، كفشكها و سیم بكسلها به آن متصل می شوند.

درها و سر درها

 مشخصات انواع دربها:

بسته به هر حالت خاصی، بایدمناسبترین نوع در كابین و در راهرواستفاده شود. انتخاب بستگی به نوع آسانسور و بار اسمی آن دارد. كارآمدترین در نوعی است كه دارای زمان باز شدن و بسته شدن كمتری باشد و عرضی كه انتقال همزمان مسافرین را اجازه دهد( شكل11-1) این موضوع وقتی ممكن است كه درها عرضی معادل 1100 میلیمتر یا بیشتر را داشته باشند.

انواع درب ها:

1ـ دربهای لولایی

2ـ دربهای كشویی افقی

3ـ دربهای آكاردئونی

4ـ دربهای كشوئی عمودی

چاه: فضایی است كه ریل و برخی از تجهیزات آسانسور در آن نصب می شوند و كابین و وزنه تعادل در این مكان حركت می نمایند، معمولاً با دیواره ها، درهای طبقات و درها و دریچه های اضطراری محصور می گردد. در آسانسورهای نما باز قسمتی از دیواره ها ممكن است محصور نباشد.

موتور خانه: فضایی است كه موتور گیربكس یا سیستم رانش آسانسور و تابلو كنترل و غیره را در خود جای می دهد و ابعاد آن به ازای ظرفیتهای مختلف در جداول استاندارد قید شد است( پیوست 2)

برق اضطراری:

در صورتیكه وجود برق اضطراری برای یك ساختمان ضروری باشد باید حداقل یك آسانسور از هر مجموعه آسانسور در ساختمان از برق اضطراری آسانسور تغذیه گردد و این خط تغذیه باید بتواند هر یك از آسانسورهای دیگر را به انتخاب تغذیه نماید. این سیستم باید بصورت خودكار فعال شود.

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

حفاظت در مقابل آتش

در اغلب آتش سوزیهای ساختمانها، آسانسورها می توانند نقش حیاتی در تخلیه ساختمان و نجات افراد داشته باشند در حالیكه همیشه این پیغام در آسانسورها نصب می شود كه از آسانسورها هنگام آتش سوزی استفاده نشود. هنگام وقوع حریق در تمام یا قسمتی از ساختمان مشكلات تخلیه خصوصاً برای سالمندان و بیماران پیش می آید. به همین منظور توصیه می شود آسانسور در مواقع آتش سوزی در اختیار افراد ذیصلاح یا آتش نشانها قرار گیرد تا بتوانند با راندمان بیشتر عملیات تخلیه را انجام دهند و فقط با كنترل آتش نشان ادامه كار آسانسور ممكن می گردد.

مفاد مبحث سوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان محافظت ساختمان در برابر حریق لازم الاجرا می باشد.

چاه آسانسور بعنوان یك كانال هوایی عمل می كند و لذا راهرو طبقات باید توسط درهای ضد گسترش حریق محفوظ گردد تا از نفوذ دود و آتش به چاه آسانسور و عمل نمودن چاه آسانسور به عنوان دودكش جلوگیری شود.

كابل تغذیه برق برای آسانسور باید مستقل باشد تا چنانچه دراثر آتش سوزی اتصالی برق منجر به عمل فیوزها یا كلیدهای حفاظتی دیگرگشته و سبب قطع مدار برق قسمتهایی از ساختمان شوند، سیستمم برق آسانسور همچنان متصل و فعال باشد.

در پایین ترین نقطه و یا در طبقه همكف داكت هوایی خاصی برای چاه آسانسور طراحی و ساخته میشود تا درموقع آتش سوزی ونفوذ دود به چاه آسانسور تهویه هوای تازه از داكت ممكن باشد.

داكت فوق باید به نحوی محفوظ شود تا از ورود انسان و یا حیوانات به چاه آسانسور جلوگیری شود.

در صورت الزام پیش بینی سیستم اعلام حریق در ساختمان، این سیستم باید برای موتور خانه و چاه آسانسور نیز در نظر گرفته شود.

در ساختمانهای با ارتفاع 28 متر و بیشتر باید سیستم كنترل آتش نشان به سیستم كنترل آسانسور اضافه شود. با فعال شدن سیستم و تشخیص دود یا آتش، كابین به طبقه همكف هدایت شود و با در باز متوقف شود و فقط با كنترل آتش نشان ادامه كار آسانسور ممكن گردد.

استفاده از هر نوع وسایل آتش نشانی درموتورخانه آسانسور به شرطی مجاز می باشد كه خاص اطفاء حریق ناشی از تجهیزات آسانسور باشد.

انبار كردن و یا گذاشتن هر نوع مواد قابل اشتعال و یا غیر قابل اشتعال در چاه آسانسور، موتور خانه و یا چاهك آسانسور ممنوع می باشد.

در صورتیكه دیواره های چاه آسانسور از نظر مقاومت به آتش درجه بندی شده باشند. باید درهای لولایی همان درجه و درهای اتوماتیك حداقل نصف آن درجه بندی را دارا باشند.

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

 اطلاعات اولیه برای انتخاب آسانسور

طراح باید تعداد، ظرفیت و نوع( مسافر بر، باربر و … ) آسانسور ( های ) ساختمان را درمراحل اولیه طراحی، تعیین نموده و بر اساس اطلاعات حاصله و مقررات این مبحث جانمایی كند. پیش بینی تمهیدات لازم متناسب با شرایط اقلیمی بعهده طراح می باشد.

در ساختمانهای بیش از چهار طبقه با حداكثر طول مسیر حركت بیش از 5/10 متر(كف ورودی اصلی تا كف آخرین توقف) تعبیه آسانسور الزامی می باشد.(معمولاً بیش از 4 طبقه)

تبصره: در ساختمانهای غیر مسكونی طول مسیر حركت از كف پایین ترین طبقه تا كف بالاترین طبقه محسوب شود(پیوست چهار)

در ساختمانهای8 طبقه یا با طول مسیرحركت 28 متر و بیشتر باید حداقل دو دستگاه آسانسور پیش بینی شود. حتی اگر از نظر محاسبات تعداد و ظرفیت، یك دستگاه آسانسور كفایت نماید.

در كلیه ساختمانهای با طول مسیر حركت بیش از 28متر حداقل یك دستگاه آسانسور مناسب حمل بیمار(برانكارد) نیز باید پیش بینی شود این آسانسور باید با علامت مخصوص قابل رویتی مشخص شده و كلیه طبقات را سرویس دهد.

در ساختمانهایی كه وجود آسانسور یا آسانسورها الزامی می باشد باید حداقل یكی از آسانسورها قابلیت حمل صندلی چرخدار را دارا باشد.

در ساختمان بیمارستانهای بیش از یك طبقه، وجود حداقل یك دستگاه آسانسور تخت بر اجباری است در صورتیكه سطح شیبدار مناسب وجود داشته باشد این الزام وجود ندارد.

در ساختمان بیمارستانهای درمان سرپایی و مكانهای سالمندان و معلولین بیش از یك طبقه، حداقل یك دستگاه آسانسور برانكارد بر الزامیست، مگر آنكه سطح شیب دار مناسب وجود داشته باشد.

در محاسبات ترافیك علاوه بر كمیت، كیفیت سرویس نیز باید مد نظر قرار گیرد. بنحوی كه حركت آسانسور از طبقه ورودی اصلی بطور متوسط هر 100 ثانیه یكبار صورت گیرد.

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

نحوه محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسورها

انتخاب ظرفیت و تعداد آسانسورها یك تصمیم اساسی در طراحی ساختمان است. و هر گونه اشتباهی ممكن است منجر به كاهش رضایت مسافرین به علت زمانهای طولانی انتظار گردد و یا فضای مفید از ساختمان را به هدر دهد كه نتیجه هر دو ضرر اقتصادی است.

مسئولیت تعیین ظرفیت و تعداد آسانسور با مهندس طراح است وطراح شخصاً و یا توسط مشاورین، آسانسور(های) مناسب را باید پیش بینی نماید. با توجه به پیشرفت سریع تكنولوژی مخصوصاً در مبحث الكترونیك توصیه می شود كه در محاسبات ترافیك از مشاورین متخصص در این زمینه استفاده شود.

ـ هدف و زمینه كاربرد

آنچه در قسمتهای بعدی این پیوست آمده است توصیه هایی درخصوص انتخاب آسانسور در ساختمانهای مسكونی می باشد كه بر مبنای ISO 4190/6 تدوین گردیده است.

با استفاده از این مقررات تعداد و مشخصات آسانسورها در طراحی مقدماتی ساختمانهای مسكونی معین می گردد.

سه سطح كیفی برای سرویس دهی مطلوب مبتنی بر زمان انتظار 60،80 و 100 ثانیه در طبقه اصلی ساختمان تعیین و به شرح ذیل مشخص شد اند.

ـ برنامه 60

ـ برنامه 80

ـ برنامه 100

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

– طبقه اصلی:

سطحی كه معمولاً پیاده ها از سطح خیابان به آن دسترسی دارند. اگر این دسترسی به آسانسور از سطوح مختلف وجود داشته باشد، در این صورت پائین ترین طبقه، طبقه اصلی محسوب خواهد شد.

– میانگین زمان انتظار در طبقه اصلی:

زمان متوسط بین دو نوبت حركت متوالی كابین آسانسور در طبقه اصلی می باشد.

– ظرفیت جابجائی( یك یا چند آسانسور):

درصدی از جمعیت ساختمان، كه آسانسور یا آسانسورها می توانند درزمان معینی جابجا نمایند.

– زمان تئوری سفر:

زمان تئوری، مدت زمانی است كه كابین آسانسور بین دورترین طبقات از هم، در حركت است( زمان سفر بخش بر سرعت مجاز)

– زمان اوج( ترافیك ورودی):

حد فاصلی از روز كه آسانسورها منحصراً به منظور حمل افراد از طبقه اصلی به طبقات فوقانی مور استفاده قرار می گیرند.

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

قواعد كلی

قواعد زیر توصیه هایی است كه در استاندارد ISO 4190/6 آمده است و مقررات اجباری مندرج درمتن مقررات بر توصیه های زیر ارجحیت دارند.

– تعداد آسانسور ها و مشخصات آنها:

در ساختمانهای مسكونی كه تعداد آنها از روی طبقه اصلی بیش از 3 طبقه بوده و یا فاصله بین طبقه اصلی و كف آخرین آپارتمان بیشتر از 8 متر باشد پیش بینی آسانسور توصیه می گردد.

تعداد آسانسورها و مشخصات آنهابا بكاربردن نمودارهای این پیوست تعیین می گردد. این ضمائم برمبنای ضوابط مشروحه ذیل وموارد ارائه شده درجداول1 و2و3 به دقت تنظیم شده اند.

الف ـحد فاصلی از روز: زمان اوج ( ترافیك ورودی)

ب ـ اگر فقط یك آسانسور پیش بینی میگردد بار مجاز آن حداقل 630 كیلوگرم و سرعت مجاز آن حداقل 0.63m/s باشد.

ج ـ در هر گروه آسانسور:

ـ سرعت مجاز هر یك از آسانسورها حداقل باید یك متر بر ثانیه باشد.

ـ بار مجاز حداقل یكی از آسانسورها باید 1000 كیلوگرم باشد.

– ترتیب استقرار آسانسورها

آسانسورها ترجیحاً باید كنار هم قرار گیرند. استقرار پشت به پشت آنها نیز چون مانع استفاده مناسب از سیستم كنترل خواهد بود در مجموع نامناسب است.

– تیپ درها

نمودارهای ارائه شده دراین پیوست فقط می تواننند درمورد آسانسورهایی كه دركابین و درهای طبقات خودكار است مورد استفاده قرار گیرند.

– انتخاب برنامه

كوتاهترین زمان انتظار در طبقه اصلی بهترین كیفیت سرویس دهی آسانسور می باشد. این زمان انتظار تاثیر مهمی روی تعداد و مشخصات آسانسورها دارد. بنابراین انتخاب برنامه باید با مطالعه دقیقی صورت گیرد. برای ساختمانهای مسكونی، نسبت به سطح كیفیت موردنظر آنها، زمان انتظار 60،80 و حداكثر 100 ثانیه قابل قبول می باشد.

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

مقدمات و امكانات لازم جهت راه اندازی یك كارگاه ساخت درب و كابین آسانسور:

یك فعالیت صنعتی و اقتصادی پویا و عملی را بسته به سه عامل مهم 1ـ سرمایه 2ـ نیروی انسانی ماهر 3ـ آگاهی عمیق و یك عامل مهم دیگر وجود امكانات و تجهیزات مدرن و به روز دنیا جهت افزایش بهره وری و سود است به همین جهت صنعت آسانسور و پله برقی و امثالهم نیز از این امر جدا نیست بنابراین می بایستی بگسی امكانات و تجهیزات اولیه مهیا باشد كه به قرار زیر است:

الف : محل و مكان كارگاه: آسانسور می بایستی در یك مكانی از شهر قرار گیرد كه اولاً رفت و آمد و ورود و خروج قطعت از آن به سهولت انجام گیرد.

ب : حداقل دارای مساحتی به متراژ 300 متر مربع باشد.

ج: دارای برق سه فاز 50 آمپر باشد.

د: دارای آب و برق و گاز و تلفن باشد.

قسمتهای مختلف یك كارگاه:

1ـ انبار2ـ دفتر كارگاه 3ـ قسمت آبگیری4ـ قسمت نقاشی5ـ قسمت مونتاژ6ـ قسمت تزئینات7ـ سرویسهای بهداشتی8ـ آشپزخانه 9ـ قسمت بارگیری10ـ نگهبانی 11ـ قسمت تأسیسات

برخی از ابزارآلات مورد نیاز یك كارگاه ساخت كابین و درب آسانسور:

1ـ گیوتین: جهت برش ورقهای روغنی به قطر تا 5/2 میلیمتر مربع تا به طول 3 متر

2ـ خم كن: جهت خم كردن ورقهای روغنی به قطر 5/2 میلیمتر مربع تا به طول سه متر

3ـ دریل ایستاده: جهت سوراخ كاری

4ـ اره آتش: جهت اره كردن ورقها

5ـ پرس هیدرولیكی: برای پرس كردن جادرب ها و…

6ـ كمپرسور هوا: جهت استفاده در قسمت نقاشی

7ـ پوست: جهت استفاده در قسمت پرداخت

8ـ خم كن برك: جهت خم كردن ورقها

9ـ اجاق كوره: برای پختن رنگ

10ـ نقطه جوش

11ـ دستگاه جوش

خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل خرید قفل

مراحل نصب آسانسور:

1ـ تهیه و ساخت چاهك 2ـ آهن كشی 3ـ كار گذاشتن در و ریل 4ـ موتور خانه 5ـ سفارش كابین 6ـ مرحله مكانیكی 7ـ كارگذاشتن سیم بكسل ونصب موتور 8ـ برق كشی 9ـ تابلو فرمان 10ـ تست و آزمایش نهایی

آی قفل
ارسال دیدگاه