واقعیت هایی در مورد قفل

خرید قفل

1)قدیمی ترین قفل های شناخته شده حدود 4000 سال پیش توسط مصریان باستان استفاده می شد و پیچ و مهره های چوبی بزرگی بود

خرید قفل
خرید قفل

2)اولین قفل ترکیبی در سال 1957 توسط یک آمریکایی به نام جیمز سارجنت اختراع شد. قفل های امروز هنوز از بسیاری از ویژگی های طرح اصلی وی استفاده می کنند

 

خرید قفل
خرید قفل

3)قفل ها اساسی ترین اقدام امنیتی شما را نشان می دهند. 30٪ از سرقت ها “ناامن” است ، یعنی از طریق درها یا پنجره هایی که قفل آنها باز نشده است

 

 

4)‘قفل های عشق’ قفل هایی است که مردم به پل های خاصی مانند *هنر های هنری* در پاریس می چسبانند و سپس به عنوان یک حرکت عاشقانه کلید را به رودخانه می اندازند. در برخی موارد ، وزن ترکیبی این قفل ها می تواند آسیب ساختاری ایجاد کرده و منجر به برداشته شدن آنها شود.

 

 

5)قفل سازهای اصلی می توانند با قفل های سنتی ، گاوصندوق ها و سیستم های کنترل دسترسی کار کنند.

 

 

 

آی قفل
ارسال دیدگاه